HELT NATURLIG MJÖLK FRÅN GAMLA SVENSKA RASER TAPPAD PÅ GLASFLASKA 

Att dricka mjölk som kommer direkt från kon är något speciellt. Korna går tillsammans med sina kalvar på stora beten och ger en mycket smakrik mjölk. Vi kallar den därför gräsmjölk eftersom det är så ovanligt att kossor bara äter gräs när de används som mjölkko. En vanlig produktionskossa får stora mängder kraftfoder för att producera maximalt med mjölk,  ca 30-50 liter varje dag.  Så gör inte vi. Vi låter dem producera den mer naturliga mängden, 5-15 liter per dag, som vi dessutom låter kalven få dia direkt från mamma-kossan. 

Från gårdens lilla mejeri hittar du olika sorters gammeldags mjölk, mellanmjölk, smör, grädde,  fil och yoghurt, varsamt mjölkat och småskaligt förädlat.

Kvalitét slår kvantitet   De flesta som prövar att dricka mjölk direkt från kon för första gången har svårt att inte le efter klunken. Kanske är det något djupt inom oss som berörs  när vi känner den naturliga smaken. Våra mjölkkor är speciella.  De får leva ett naturligt liv och beta i hagmark och äta BARA gräs och hö samt att vi låter kalven får vara med sin mamma trots att hon mjölkas. 

På Resta finns mjölkkor av olika raser; Fjällnära, Fjällko, Bohuskulla, Jersey, Holstein och Svensk Rödbrokig Boskap. Vår ambition är att bygga upp en mjölkgård där vi kan visa på skillnader - och likheter - mellan olika raser, bevara gamla hotade koraser och att förädla mjölken i ett eget gårdsmejeri. idag blandas mjölken från de olika raserna men vi tappar även upp rasspecifik mjölk på beställning. Jerseykornas mjölk är extra fet, medan Fjällkornas mjölk har en högre proteinkvalitet som lämpar sig bra för ost men även sägs göra gott för magar som är känsliga för laktos när de dricker "köpemjölk" från affären. 

I MEJERIKYLEN HITTAR DU: 

Ekologisk Gammeldags gräsmjölk, även kallad helmjölk, 'hel'mjölk med naturlig fetthalt (5-6%), lätt pastöriserad men inte homogeniserad.   

Ekologisk Gräsmjölk  Fettet i komjölk separerar sig naturligt från mjölken och lägger sig efter ett tag som ett lock. När vi skiljer detta gräddlock från mjölken får vi en mjölk med en naturlig fetthalt på ca 1%. Vi kallar det en naturlig mellanmjölk.

Råmjölk

Gammaldags Filmjölk

Yoghurt 1%

Delikatessyoghurt av helmjölk 5-6%

Dessertyoghurt 10-12%

Kärnmjölk

Syrat Smör

Grädde

Ostkaka 

Kvarg, färskost och halloumi är i experimentfasen och väntas finnas i butik under sommaren 2019. 

Opastöriserad mjölk På gården erbjuder vi även opastöriserad helmjölk, som tappas upp direkt från spene via mjölkmaskinen och sen direkt till ditt egna medtagna kärl. En fullständig naturprodukt, med samtliga aromer intakta: en nötig, något gräsigare version av den pastöriserade mjölken (där de flyktigaste aromerna byts ut mot lite rundare och krämigare toner). 

Grädde och Smör av opastöriserad mjölk (beställningsvara)


Risker med opastöriserad mjölk Gårdens personal följer minutiösa hygienrutiner för att göra allt som går för att minimera den risk som kan finnas med opastöriserad mjölk. Vi är skyldiga att informera om att det finns risker med mjölk som är opastöriserad och det är om mjölken kommer i kontakt med bakterier som kan spridas med kornas avföring om korna har denna smitta. Känner du dig osäker väljer du den pastöriserade mjölken som hettats upp och sedan kylts och då dör de eventuellt farliga bakterierna. Nedanstående information är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida och finns i sin helhet för den som vill veta mer på www.slv.se.

” De största hälsofarorna i opastöriserad mjölk är Salmonella vilken är mycket ovanlig i Sverige. Däremot är det vanligare i Sverige med campylobakter och VTEC som finns i kornas avföring och kan vara en fara om mjölkningen sker på ett ohygieniskt sätt. Det är därför viktigt att mjölken inte kommer i kontakt med djurens avföring och att rutiner för hygienen följs. I sydvästra Sverige är bakterien VTEC är vanlig i nötkreatursbesättningar. Utbrott av Salmonella har inte rapporterats sedan 1995 men en kartläggning på Öland 2009 visar att bakterien regionalt kan förekomma i opastöriserad mjölk."


Vill du beställa opastöriserad mjölk så maila till op@restagard.se. Vi föredrar ett abonnemang där du hämtar ett visst antal liter varje eller varannan vecka mot förskottsbetalning. Men vi löser det som passar dig bäst.

Vid övriga frågor om våra mjölkkor och mejeriprodukter maila, ring eller SMS:a Malin: malin.jansson@restagard.se eller 076-311 00 17.